Tag: niall

Results

  • Niall

    Wspólnota t`skrangów - można ją nazwać rodziną w rodzinie. O ile kilka niall tworzą jeden klan (Dom) o tyle jedno niall jest rodziną samą w sobie. Tworzą jedność a Czcigodna zwana Lahalą zarządza całością wraz ze swoją pomniejszą radą kobiet.