Tag: adeptem

Results

  • Adept

    Bohater gracza praktykują jedną (lub więcej) z magicznych dyscyplin(profesji), określających ich filozofię życiową i zdolności zwane talentami. Adept to osoba, która wykorzystuje otaczającą ją magię do kierunku swojej woli i przede wszystkim do działań …