Tag: Statek

Results

  • Ylsav

    Statek pływający pod banderą Domu Soli. Dowodzony przez kapitana Vakko. Cała nazwa statku brzmi: " Yakassah Lin Seros Vakko " . Oczywiście cała t`slahyin Ylsav jest t`skrangami. Załoga Ylsav: Kapitan --> [[:vakko | Vakko]] Bosman --> [[:ester | …