Tag: Segap

Results

  • Rezydencja Okju [Urupa]

    [[:okju | O'kju]] jako reprezentant handlowy wyspy [[Nedros | Nedros]] potrzebował własnego schronienia do prowadzenia interesów w mieście Urupa. Jako schronienie posłużyła rezydencja położona w mieście niedaleko windy prowadzącej do doków. Samo miejsce …