Tag: Wróg

Results

  • Fenti

    Za dużo o samej Fenti nie wiadomo. T'slahyin [[Ylsav | Ylsavu]] spotkała ją tylko raz i tylko [[:m3n3l | Edan]] z nią rozmawiał. Chciała wykupić usługi [[:borg | Borgha]], podobno dla dobra samej rezydencji jak i [[:okju | O`kju]]. Niestety nie dane było …